תשובה

כח ההשפעה של קהילה אחת על העיר

כנס רבני קהילות בנושא תפיסת תפקיד

ט"ו תמוז תשס"ט