עניני החג

שירים ודיבורים בענייני חג הסוכות

ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תש"ע

אור לכ"א תשרי תש"ע