נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

הרב אליהו וארץ ישראל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ט"ו תמוז תש"ע