לימוד ליל הושענא רבה תשע"א

רואים את הצל

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן

כ"א תשרי תשע"א