הרב מרדכי אליהו

מצוק הארץ

מתוך אזכרת ה30 המרכזית לרב אליהו זצ"ל

כ"ד תמוז תש"ע