undefined

הרב יאיר וסרטיל

ר"מ בישיבת בית אל ודיין בבית הדין לדיני ממונות של ארץ חמדה

שיעורי הרב יאיר וסרטיל

  undefined
  גיטין

  קניינים שונים בגט

  גיטין דף עז ע"ב

  תשע"ד
  undefined
  כתובות

  מהות החופה

  כתובות דף ב ע"א ודף מח

  סיון תשע"ח
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  מהות הקידושין

  הקדמה – פרק א בקידושין

  אב תשע"ח
  undefined
  סנהדרין

  הרכב בתי דין לדיני ממונות חלק א

  סנהדרין דפים ב-ג

  תמוז תשע"ה

תשובות הרב יאיר וסרטיל

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il