כנס תמיכה במגרון

כאב המבטא עוצמה

עצרת תמיכה במגרון

כו' אלול התשע"א