הרב מרדכי אליהו

דרכיו של הרב מרדכי אליהו

אזכרה לרב אליהו בבית אל - תשע"ג

כ"ז סיון התשע"ג