דיני חוזים

אחריות ותשלום עסקה שבוטלה

כ"ג אייר תשס"ט