"אמת ואמונה"

"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח"

'אמת ואמונה' בית מדרש לאמונה לע"נ שמשון יונגסטר

ב' אב התשע"ד