undefined

מפעל משנה תורה

מהדיר מבאר ועורך ראשי: הרב יוחאי מקבילי עורכי משנה: הלל גרשוני, ד"ר יחיאל קארה, הרב דביר טל. (c) כל הזכויות שמורות.

שיעורי מפעל משנה תורה

  undefined
  הלכות דעות

  הלכות דעות ה'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות תלמוד תורה

  הלכות תלמוד תורה ד'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות ברכות

  הלכות ברכות ה'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות ברכות

  הלכות ברכות ו'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il