undefined

מפעל משנה תורה

מהדיר מבאר ועורך ראשי: הרב יוחאי מקבילי עורכי משנה: הלל גרשוני, ד"ר יחיאל קארה, הרב דביר טל. (c) כל הזכויות שמורות.

שיעורי מפעל משנה תורה

  undefined
  הלכות תפילין, מזוזה וספר תורה

  הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה י'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות תפילה ונשיאת כפיים

  הלכות תפילה ונשיאת כפיים ח'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות ציצית

  הלכות ציצית ב'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות תלמוד תורה

  הלכות תלמוד תורה ז'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il