undefined

הרב עופר גיסין

'נקודה טובה', תל אביב

שיעורי הרב עופר גיסין

  undefined
  קרוב אליך

  טעם העץ כטעם הפרי

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 73

  אייר התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  ימים "רגילים" מול ימים קדושים

  גליון מס 143

  תשע"ז

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il