שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

דיני שביעית הנוהגים בתחומיה השונים של ארץ ישראל

ט' סיון התשע"ה