שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

"רוב יושביה עליה" - חזון אחרית הימים או מציאות קרובה?

ט' סיון התשע"ה