יום עיון תורני לכלכלה מודרנית- תשע"ו

בניית תקציב עירוני על פי התורה

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

כ"ו ניסן תשע"ו