undefined

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ

שיעורי ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ

  undefined
  פקודי

  מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת פקודי

  אייר התשע"ז
  undefined
  יתרו

  מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת יתרו

  אייר התשע"ז
  undefined
  שמיני

  מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת שמיני

  אייר התשע"ז
  undefined
  מבואות ללימוד התורה

  מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה - עקרונות למיקוד

  על פי מה נערך המיקוד לרמב"ן?

  טבת התשע"ז

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il