רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה הלכות יחודיות לנשים
ממוצע הציונים עד כה: 58%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילת נשים:
לחץ כאן לקריאת הספר

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם נשים חייבות במצוות התפילה מהתורה?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. מצוות התפילה היא מדרבנן גם לגברים.

2. להלכה, בכמה תפילות חייבות הנשים?
א. רק בתפילת שחרית.
ב. בתפילות שחרית ומנחה.
ג. לרוב הפוסקים בשחרית ומנחה, ויש אומרים שרק בתפילה אחת.
ד. לרוב הפוסקים בשחרית ומנחה, ויש אומרים שרק בתפילה אחת, ויש אומרים שיוצאות בברכות השחר וברכות התורה.

3. איזו אשה יכולה לכתחילה להסתפק בברכות השחר וברכות התורה, ומתי?
א. אשה בתקופה שהיא מטופלת בילדים וטרודה בניהול ענייני הבית.
ב. רק ביום שבו יש טרדות רבות בבית.
ג. לפי השו"ע - א, ולפי הרמ"א - ב.
ד. לפי הרמ"א - א, ולפי השו"ע - ב.

4. האם נשים מברכות בשם ומלכות את ברכות פסוקי דזמרה וקריאת שמע?
א. למנהג האשכנזים - כן, ולמנהג הספרדים - רק על ברכות קריאת שמע.
ב. למנהג האשכנזים ולרוב הפוסקים הספרדים - כן, ויש פוסקים ספרדים שאומרים שלא.
ג. למנהג האשכנזים ולרוב הפוסקים הספרדים - כן, ויש מהפוסקים הספרדים שאמרו שיברכו רק על ברכות קריאת שמע.
ד. ברכות קריאת שמע - כן, וברכות פסוקי דזמרה - מחלוקת.

5. האם נשים חייבות בתפילת מוסף?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. בראש השנה ויום הכיפורים - כן, בשאר הימים מחלוקת.

6. האם אשה שקמה בלילה כדי להניק צריכה ליטול ידים?
א. כן.
ב. כן, אך אינה חייבת בכלי.
ג. לא.
ד. לכתחילה כן, אבל מי שקשה לה יכולה לסמוך על המקלים.

7. תלמידה שרגילה להתפלל בבית הספר, האם יכולה לאכול בבית לפני שיוצאת?
א. אם יש צורך אמיתי לאכול בבית - עדיף שתתפלל בבית ואחר כך תאכל.
ב. בשעת הצורך - כן.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. לא.

8. האם נשים צריכות לכסות את ראשן בעת התפילה ואמירת הברכות?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. בשעת התפילה כן, ובשעת אמירת ברכות מחלוקת.

9. האם נשים חייבות בקריאת שמע?
א. כן.
ב. רק של הבוקר.
ג. כן, אבל לא בברכות.
ד. לא.

10. האם נשים צריכות להתפלל בבית כנסת?
א. כן, ובשעת הדחק יכולות לסמוך על המקלים.
ב. לא, אך זהו הידור.
ג. לא, ואין בכך צורך.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

11. אשה שבאה לבית הכנסת והציבור עומד בתפילת העמידה, כיצד תנהג?
א. תקרא קריאת שמע ואחר כך תתפלל שלא עם הציבור.
ב. תתפלל עם הציבור ואחר כך תקרא קריאת שמע.
ג. כל אשה רשאית לבחור האם לעשות כא' או ב'.
ד. מחלוקת הפוסקים.

12. כיצד תנהג אשה שנישאה לבן עדה אחרת, בעניין נוסח התפילה?
א. תמשיך כמנהגה הקודם.
ב. תלך לפי מנהג בעלה.
ג. לפי השו"ע - א, ולפי הרמ"א - ב.
ד. לפי הרמ"א - א, לפי השו"ע - ב.