בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
339 שיעורים
  undefined
  38 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  המעמד בהר הכרמל

  מלכים א' המשך פרק י"ח

  כיצד אליהו מנסה להבהיר לעם שאי אפשר לפסוח על שני הסעיפים. מה מטרת המעמד בהר הכרמל? כיצד אליהו מצליח להביא את העם למדרגה המיוחדת של המעמד? מה המשמעות של המדרגה הזו וכיצד היא קשורה למעמד הר סיני? אליהו במעמד הזה בא ללמד שאין לאומיות בלי קריאה בשם ה' של כלל ישראל.

  הרב עידו יעקובי | ט' תמוז תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  דמותו של עובדיה ומעמד הר הכרמל

  מלכים א' המשך פרק י"ח

  טענת אחאב לעובדיה. מדוע דווקא עובדיה מתנבא על אדום. הייחודיות של הר הכרמל. זכות הציבור במעמד הר הכרמל. תחילת התבוננות במעמד הר הכרמל.

  הרב עידו יעקובי | ב' תמוז תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  נס צפחת השמן, החייאת הילד וחזרת הגשם

  מלכים א' המשך פרק י"ז תחילת פרק י"ח

  אליהו מתחיל בהנהגה מוחלטת של מידת הדין ולאט לאט מבין שצריך גם את מידת החסד. מי הנער שהחיה אליהו. מדוע אחאב הולך לחפש בעצמו מים ולא שולח שליחים. מפגש אליהו ואחאב.

  הרב עידו יעקובי | כ"ה סיון תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  תפיסת אליהו ותפיסת אחאב ועצירת הגשמים

  מלכים א' המשך פרק ט"ז ותחילת פרק י"ז

  הקשר בין בניית יריחו לעצירת הגשמים על ידי אליהו. פרנסת אליהו על ידי העורבים. האישה הצידונית והחייאת בן האישה.

  הרב עידו יעקובי | י"ח סיון תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  מלכות עמרי ואחאב ובניין העיר שומרון

  מלכים א המשך פרק טז

  עמרי שר הצבא עולה בראש כל ישראל להכניע את זמרי, ובסופו של דבר מולך במקומו ובונה את העיר שומרון. אחריו מולך בנו אחאב, ובימיו נבנתה יריחו מחדש. למה עמרי בונה את העיר שומרון? בזכות מה זכה עמרי שמלכותו נמשכה לצאצאיו? מדוע חשוב לעמרי לשרוף את בית המלך? מה הקשר של אחאב לבניין יריחו? מדוע חטא אחאב?

  הרב עידו יעקובי | י"א סיון תשפ"ד
  undefined
  27 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  מרד בעשא מלכותו ועונשו

  מלכים א' המשך פרק טו ותחילת פרק טז

  מרד מעשא בנדב בן ירבעם וקיום הנבואה על בית ירבעם. תוכחת הנביא בבעשא. מרד זמרי וקיום הנבואה על בית בעשא.

  הרב עידו יעקובי | ד' סיון תשפ"ד
  undefined
  14 דק'
  הכנה לחג השבועות

  הקשר של התבור והכרמל למתן תורה

  במדרש מובא שאמנם לא נתנה תורה על הר כרמל והר תבור אולם ניתן להם שכר על כך. הקשר המיוחד שבין ההרים האלה למתן תורה.

  הרב עידו יעקובי | ד' סיון תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  מלכות אסא ומעשיו

  מלכים א פרק טו

  מלכות אסא ומעשיו, אי הסרת הבמות, מלחמת אסא עם הכושים, באור נבואת עזריהו. מהו הטעם שאסא לא הסיר את הבמות? מהי הסיבה שאסא חלה ברגליו בזקנותו? הקללות שקלל דוד את יואב בסוף חזרו על זרעו של דוד המלך ע"ה.

  הרב עידו יעקובי | י"ט אייר תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  חטאי רחבעם ובנו , מלחמת אבים עם ירבעם

  מלכים א' אמצע פרק י"ד

  סיום תיאור מלכות ירבעם. חטאי רחבעם בן שלמה. מלכות אבים בן רחבעם והמלחמה עם ירבעם. תוכחת אבים את רחבעם, והסיבה לניצחונו במלחמה

  הרב עידו יעקובי | י"ב אייר תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  חטא איש האלוקים ועונשו

  מלכים א' פרק י"ג

  נבואת איש האלוקים לירבעם. נביא השקר מבית אל גורם לאיש האלוקים לחזור לבית אל ולעבור על ציווי ה', איש האלוקים נענש בעונש חמור, מה היה כל כך חמור בחטאו של איש האלוקים? מדוע שינה איש האלוקים מצווי ה'? מה הייתה מטרת נביא השקר?

  הרב עידו יעקובי | כ"ט אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  ביסוס הממלכות ורשעות ירבעם. בית אל מרכז רוחני

  מלכים א' המשך פרק י"ב

  שבטי יהודה ובנימין מתאספים להילחם נגד ממלכת ישראל, אולם בעקבות ציווי ה' הם חוזרים לביתם. ירבעם מבסס את הממלכה ובונה שני עגלים בבית אל ובדן. לעיר בית אל יש עבר רוחני גדול, לכן ירבעם עושה שם מרכז רוחני אלטרנטיבי לירושלים. כל מה שעושה ירבעם מונע מתוך גאוותו. בתלמוד הירושלמי מתואר אחרת, מטרת ירבעם לבסס את הממלכה על עבודה זרה.

  הרב עידו יעקובי | כ"ב אדר א' תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  היורש - ההחמצה של רחבעם

  מלכים א' פרק י"ב

  המלכת רחבעם ודרישת העם. ההחמצות של רחבעם. עצת הזקנים ועצת הנערים. עבדות אני נותן לכם.

  הרב עידו יעקובי | ח' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  מפצל הממלכה - ירבעם בן נבט

  מלכים א' המשך פרק י"א

  נבואת אחיה השילוני על פיצול הממלכה בעקבות החטאים. מות שלמה. מדוע נבחר ירבעם בן נבט למלוך על ממלכת ישראל? תחילת נפילת ירבעם.

  הרב עידו יעקובי | א' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  נפילת שלמה

  מלכים א סוף פרק ט' פרק י'

  תיאור השפע העצום בימי שלמה. שלמה נפל למרות שמטרתו הייתה לשם שמים, משום שלא היה נאמן לחלוטין להלכה. הסבר דברי חז"ל ששלמה לא חטא.

  הרב עידו יעקובי | י' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  33 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  יחסי שלמה עם האומות ומלכת שבא

  מלכים א' פרק ט' תחילת פרק י'

  כיצד שלמה נותן לחירם ערים בא"י. התמודדות שלמה עם שבעת העממים ובת פרעה. עניין מלכת שבא.

  הרב עידו יעקובי | כ"ו שבט תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  עונש שלמה ואויבי ממלכת שלמה מסביב

  מלכים א' פרק י"א

  שלמה חטא בניתוק בין החומר לרוח והעונש הוא פיצול הממלכה. בגלל טעותו של יואב, קם שטן לישראל, הדד מלך אדום. חוסר הדיוק בקיום מצוות ה' יביא לתקומת הצוררים הגדולים לישראל.

  הרב עידו יעקובי | כ"ד אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  המשך תפילת שלמה, דברי ה' לשלמה בגבעון

  מלכים א' המשך פרק ח' -פרק ט'

  מתפילת שלמה לומדים על עניין המקדש. חז"ל למדו מכאן כיצד להתפלל קודם שבח ואז בקשה. מלכות דוד ומלכות ה' שלמות ביחד. אחדות ה' תמיד מופיע, אם לא בעשה טוב אז בסור מרע, בגלות.

  הרב עידו יעקובי | י"ט שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  העלאת הארון למקדש ותפילת שלמה

  מלכים א' פרק ח'

  בהעלאת הארון מודגש כלל ישראל כיוון שבזו תלוי השראת השכינה. בתפלת שלמה מדגיש שהוא ממשיך רצנו של אביו, דוד המלך, שעניינו ותכליתו הוא להופיע את מלכות ה', זה מתבטא בבניין במקדש. עניין המקדש - תפילה.

  הרב עידו יעקובי | י"ב שבט תשפ"ד
  undefined
  3 דק'
  קצרים למועדים

  מהפרי ועד הגאולה

  קצרים למועדים - הרב עידו יעקובי

  ט"ו בשבת ושני סוגי הפירות. תכלית הפירות של ארץ ישראל והקשר בין התקופה שלנו, וההתמודדות בה, לט"ו בשבט. הרב עידו יעקבי בסרטון נוסף מסדרת "קצרים למועדים" מבית אתר ישיבה.

  הרב עידו יעקובי | שבט תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  מלכים - הרב עידו יעקובי

  בניין בית המקדש הראשון

  מלכים א' פרק ו'

  משמעות המניין ליציאת מצרים. כיצד בתיאור הנביא לבניין המקדש מתבטאת המהות המיוחדת של בית המקדש, השורש של העולם.

  הרב עידו יעקובי | ה' שבט תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il