מתחת לפני השטח ד' תש"פ

''יש סדר למשנה" – משמעות סדר המשנה להבנתה

י"ב אב תש"פ