שיעורים נוספים

בירור בגדרי מצוות מגיד

ד' ניסן תשפ"ג