אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

מהותה של ארץ ישראל במשנת הרמב"ם ורמב"ן

כ"ז אדר א' תשפ"ד