אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

"אסתר ברוח הקודש נאמרה"

כ"ז אדר א' תשפ"ד