ט - שנה לגירוש

מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל

אב תשס"ו