כב - געגועים למקדש

כפרה על טומאת מקדש וקדשיו

ו תשרי תשס"ח