אמונת עיתך

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

באדיבות מכון התורה והארץ

תשע"ד