עניני החג

שבועות כמעדן - הקשר הפנימי בן דוד המלך לחג השבועות

כ"ט אייר התשע"ד