מנהגים

לתולדות מנהג פפד"מ

מתוך כנס השקת הספר "יוסף אומץ"

ל' אדר א' תשע"ו