בית המדרש

  • ספריה
  • מאמרים נוספים
קטגוריה משנית
  • מדורים
  • מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן גרציה

undefined
2 דק' קריאה
כולנו תלמידיו-בניו
על מורנו ורבנו מרן הגאון הצדיק רבי צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל אפשר לומר את מאמר חז"ל "צדיקים במיתתם נקראו חיים" (ברכות י"ח ועוד), בכל עומק משמעותו.
כדי להבין את משמעות המאמר הזה לעומקו יש לצרף אליו מאמר חז"ל ידוע אחר: "יעקב אבינו לא מת וכו' מקרא אני דורש 'הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד' (ירמי' ל' י') – מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" (תענית ח' ועוד). לשני מאמרים אלו נצרף את דברי חז"ל: "ושננתם לבניך – אלו התלמידים" (ספר דברים) ואת דברי חז"ל: "כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" (סנהדרין י"ט).


כולנו תלמידיו-בניו. לא רק אלו מאתנו שזכו ללמוד תורה מפיו ממש, אלא גם כל האלפים הרבים שלמדו ולומדים תורה מפי תלמידיו ותלמידי תלמידיו. כל יושבי היישובים החדשים בכל רחבי ארץ הקודש ובייחוד ביהודה ושומרון וחבל עזה. כולם, כל רבבות יושבי ארץ-ישראל, יושבי יהודה שומרון ועזה, בקעת-הירדן ורמת-הגולן – כולם, כולם בניו ותלמידיו, ממשיכי דרכו, הפועלים מכוחו ומכוח כוחו. "גוש אמונים" לא היה בא לעולם ויישובי "אמנה" ברחבי יהודה ושומרון לא היו נוסדים ומתקיימים בלי השראתו, פעולתו וכוחה של תורתו – "התורה הגואלת".

התיישבות פרי עמדתו ועמידתו
אישיותו המוסרית המיוחדת באה לידי גילוי כששאל את החברים שבאו לקחתו לעלות להתיישב בסבסטיה, ראשון יישובי השומרון, האם הקרקע במקום, שהיה למעשה ראש וראשון יישובי "גוש אמונים" ביהודה ושומרון, היא בבעלות המדינה או בבעלות פרטית ערבית, ורק כשהתברר לו שהאדמה של התנחלות זו אינה שייכת לאף גורם פרטי, ערבי או יהודי, יצא ועמד בראש העולים להתיישב שם.
רבנו התייצב באומץ ובעוז מול נציגי השלטונות וכוחות הביטחון עד כדי מסירות נפש ממש. עליו אפשר היה לומר: "והיה כאשר ירים רבי צבי יהודה את ידיו וגבר ישראל". כל ההתיישבות המבורכת ברחבי יהודה ושומרון היא פרי עמדתו ועמידתו בראש המחנה של מקיימי "ישיבת ארץ-ישראל", ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה.

כשהתפרסם מנשרו של מרן רבי צבי יהודה זצ"ל "למען דעת" – בעניין בעלות עם ישראל על ארץ-ישראל כולה, בחודש אדר תשל"א – שלח לו כ"ק אבי מורי הרב הנזיר הקדוש זצ"ל את הברכה הבאה: "ד' יתברך יחזק אותו ויוסיף לו כח ומח, וסייעתא דשמיא להגיד דבר אמת לאמיתה לשלמות ארצנו הקדשה ויגדיל תורה ויאדיר" (נרשם מפי אבא מארי זצ"ל ע"י תלמידו יבלחט"א הרה"ג יוסף טולידאנו שליט"א ונדפס בספר "דודי לצבי" מהדורת אד"ר התשס"ה, בהוצאת "אריאל" עמוד קכ"ט).
25 שנים עברו מיום הסתלקותו של מרן הגה"צ רבי צבי יהודה זצ"ל, שעלה ונתעלה לגנזי מרומים ביום י"ד באדר, הוא פורים דפרזות. יהי רצון שיקוים בנו, בזכותו ובזכות רבותינו הקדושים, "ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" – ונאמר לפני אלקי ישראל שירה חדשה, בהלל ובהודאה.

יהי רצון שלא נהיה עוד "עבדי אחשורוש והעממים", אלא עבדי ד' המודים לפניו, על נסי ארץ-ישראל, (ראה מסכת מגילה י"ד) ונתהלך לפני ד' בארצות החיים, בזכות הצדיקים שגם במיתתם חיים נקראו.
יהי רצון שיקויים בנו ובכל שטחי ארץ-ישראל המובטחת לנו מפי הגבורה: "אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה" ו"מאת ד' היתה זאת היא נפלאת בעינינו".
השתא, בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il