שיעורים נוספים

בכל דרכיך דעהו

מתוך "קומי אורי" גיליון 13

מותר האדם מן הבהמה, במה? הרב אברהם הרשקופ מעמת את יעדי ותוצאות התרבות אל מול מגמתה של התורה.

הרב אברהם הרשקופ