שאל את הרב

קטגוריה משנית
undefined
שאלה
פעמים רבות שמעתי שיעורים, גם באולפנא וגם במסגרת תנועת הנוער לגבי התגברות על היצר הרע, ולנסות לעמוד בנסיונות. אך במציאות אין גדר המפרידה בין מה שמכונה היצר הטוב והיצר הרע, שהרי שניהם יחד מבטאים את עצמיותו של האדם. א"כ איך נפריד בינהם, איך "אתגבר על היצר" והרי הוא חלק מתכונותי??
תשובה
אחד מתפקידיו של יצר הרע ליצור אצל האדם את חופש הבחירה. כאשר לפני כל מעשה דיבור ומחשבה הן לפני מצוה והן לפני עברה אדם שוקל את מעשיו ומקבל "עצות" משני היצרים הוא נמצא במצב מאוזן ונדרש לבחור בטוב. המהר"ל בנתיב היצר מביא את שמונת שמותיו של יצר הרע המוזכרים בתנ"ך ומסביר בצורה נפלאה שהשמות מייצגים את הרבדים השונים החיצוניים והפנימיים בהם טבוע היצר באישיותו של האדם ועושה את עבודתו נאמנה עד שקשה לעיתים להרגיש מיהו יצר הטוב ומיהו הרע. בעל התניא מסביר את ההבדל בין צדיק שאינו גמור שדיכא את יצר הרע שלו לחלוטין והוציא אותו מכלל פעולה לבין צדיק גמור שהצליח לשעבד גם את יצר הרע לעבודת ה'. לכן ברור שיש ליצר הרע תפקיד חשוב לרומם את קיום המצוות של האדם כמו שאומרים חכמי המוסר שמי שיש לו יצר חזק לדוגמא של עריות יכול להגיע לדרגה גבוהה-כנגד באהבת ה'. אבל צריך זהירות גדולה מחכמתו של היצר וכמו שכתב ה"מסילת ישרים" שצריך אדם "לפשפש" במעשיו לבחור את הדרך הנכונה, אבל לאחר מכן כל שעה (וזה יותר חשוב) צריך "למשמש" גם במעשים הטובים לברור ולנקות ולצרף אותם. עצה למעשה: יש להשתדל לנסות לצאת מעצמך ולהתבונן מהצד בצורה אובייקטיבית לפני מעשים שיש בהם התלבטות ולהכריע, ואז יש סיכוי גדול יותר שהבחירה תהיה טובה נכונה וצודקת. הרב רואי מרגלית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il