שאל את הרב

  • הלכה
  • אופן אמירת הברכה
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האם צריך לברך על תמרים בתום אכילתם את ברכת מעין שלש? אם כן, מה עושים כשאוכלים את התמרים בהליכה? אפשר גם את הברכה לומר בהליכה?
תשובה
שו"ע סימן ר"ח ס"א: על חמשת המינים שהם גפן ותאנה ורמון וזית ותמרה מברך לאחריהם ברכה אחת מעין שלש. לענין ברכה במקום האכילה 3 דעות: רמב"ם: כל ז' המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם (אחרונים: וכן ראוי להחמיר). רא"ש שו"ע וגר"א: רק חמשת מיני דגן. רשב"א ורמ"א: דוקא פת לבד. כל האמור לא שייך כאן כיון שאוכלים בהליכה ובמקום שמסיים שם מקומו ומברך, וכן כתב כף החיים בפירוש. השו"ע בסימן קפ"ג ס"י פסק שגם ברכת מעין שלש צריך לאומרה מיושב. ובסעיף י"א כתב שאם היה מהלך בדרך ואוכל אינו צריך לישב ולברך לפי שאין דעתו מיושבת עליו. הרב רואי מרגלית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il