בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  1:09
  פסחים

  תוספת שבת ויו"ט, דיון ב"הבערה לחלק יצאת"

  חלק ראשון: חקירה ב"הבערה לחלק יצאת" (פסחים ו.) - האם על כל מלאכה ומלאכה בשבת יש לאו, או שמא באיסור מלאכה בשבת יש לאו אחד ושלושים ותשע דרכים לעבור עליו. חלק שני:על מה חלה תוספת שבת ויו"ט, האם רק לאיסורים או גם לכל הדינים.

  הרה"ג משה דימנטמן | כד' אדר התשע"ג
  undefined
  1:04
  נושאים שונים

  מדוע קידושין לא תופסים באשת איש

  דעת הפני יהושע והאבני מילואים

  מדוע לא תופסים קידושין באשת איש, משום איסור כרת או משום שכבר מקודשת לאחר

  הרה"ג משה דימנטמן | כ' תמוז התשע"ב
  undefined
  47 דק'
  בבא בתרא

  כופין על הצדקה - לאו בקום עשה

  מסכת בבא בתרא, דף ח'

  מדוע משיב אבידה פטור מצדקה? דין לאו בקום עשה.

  הרה"ג משה דימנטמן | ג' סיוון תשע"א
  undefined
  51 דק'
  שבועות

  קרבן דל ונאמנות עד אחד

  סוגיות בפרק שבועת העדים

  א. בהסבר קרבן דל ודלי דלות בקרבן עולה ויורד. ב. גדר נאמנות עד אחד בסוטה ובשבועת העדות.

  הרה"ג משה דימנטמן | ג' סיוון תשע"א
  undefined
  1:01
  סדרי הדין והדיון

  עדות שאי אתה יכול להזימה

  מתוך יום עיון לקראת יום כיפור בישיבת בית אל

  מתוך השידור החי של יום העיון לקראת יום כיפור בישיבת בית אל תשע"א.

  הרה"ג משה דימנטמן | ו' תשרי תשע"א
  undefined
  55 דק'
  מגילת רות

  במה טעו טוב, ישי, ודואג?

  למה טוב לא רצה לגאול את רות? למה ישי לא הביא את דוד לשמואל? ואיך דואג חשב שבועז עשה עבירה?

  הרה"ג משה דימנטמן | ד' סיוון תש"ע
  undefined
  1:14
  סנהדרין

  סוגיית בדמים קננהו

  סנהדרין דף ע"ב עמוד א

  יישוב הקושיא מדוע "גנב שנטל כלים במחתרת קנאם", ע"י הסבר יסודי בקנייני גזלן והחיוב לשלם; ביסוס ההסבר בש"ס ופוסקים; דברי התעוררות לקראת יום כיפור.

  הרה"ג משה דימנטמן | ה' תשרי התש"ע
  undefined
  50 דק'
  סנהדרין

  אין עד נעשה דין

  (סנהדרין ט. תוד"ה "בזמן שהתרו")

  תוס' בדף ט. מבאר שאין עד נעשה דין מחמת שהדיין לא לא ירצה לקבל הזמה על עדותו וזו עדות שאי אתה יכול להזימה. מהלך השיעור מבאר מדוע כתב תוס' "שלא ירצו" במקום "שלא יוכלו".

  הרה"ג משה דימנטמן | כ"ו אייר תשס"ט
  undefined
  58 דק'
  בבא מציעא

  שיטת הרמב"ם ב-"הילך"

  שיטת הרמב"ם שדמי קרקע כקרקע; הקצות מקשה עליו ממקומות אחרים בקרקע (בענין פטור משבועה); מעט על דין ספק וודאי שבסוגית תקפו כהן ובכל הש"ס.

  הרה"ג משה דימנטמן | כ"ה טבת תשס"ט
  undefined
  54 דק'
  גיטין

  שטר הלוואה-ראיה או קניין

  מסכת גיטין: דף כ' ע"ב

  באור מחלוקת תוס' ותוס' רי"ד האם שטר הלוואה הוא שטר ראיה או שטר קניין ע"פ הסבר המחלוקת האם שעבודא דאורייתא או לאו דאורייתא; באור בדיני קניין המועיל.

  הרה"ג משה דימנטמן | ט"ו תמוז תשס"ז
  undefined
  45 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  מתי אין שליח לדבר עבירה?

  שיעור זה דן בשיטת הרמב"ם בתוכן הדין שאין שליח לדבר עבירה, ובתוכן הדין שבשלשה איסורים בתורה יש שליח לדבר עבירה.

  הרה"ג משה דימנטמן | י"ט אלול התשס"ו
  undefined
  36 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  עוסק במצוה פטור מן הצדקה?

  כיצד יתכן שהעוסק במצוה פטור מלתת צדקה לעני מטעם 'עוסק במצוה פטור מן המצוה', והרי במצות צדקה יש גם שני לאוים "לא תקפוץ את ידך ולא תאמץ את לבבך"? בשיעור מוצעות שלש תשובות לשאלה זו.

  הרה"ג משה דימנטמן | י"ט אלול התשס"ו
  undefined
  1:09
  שבת

  השוחט בשבת וגדר איסור לפני עיור

  עיון בסוגיית "השוחט בשבת", ועיון בחקירת האחרונים בגדרו של איסור 'לפני עיור': האם זהו איסור עצמאי וכללי, או שבכל איסור ואיסור יש גם סעיף שאסור להכשיל אחרים באותו איסור? לשאלה זו מספר השלכות מעניינות. הסיכום בכתב כולל רק את החלק הדן באיסור "לפני עיור".

  הרה"ג משה דימנטמן | י"א אדר א' התשס"ה
  undefined
  בבא קמא

  זה נהנה וזה לא חסר

  מסכת בבא קמא - דף כ' ע"א

  הגמרא דנה בדין "זה נהנה וזה לא חסר" האם חייב לשלם. שיעור זה דן בהבנות האחרונים ביסודות דיון זה. אגב כך מתבררים עניינים נוספים הנוגעים בנושא זה.

  הרה"ג משה דימנטמן | טבת תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il