ברכת ראש הישיבה
לפתיחת אתר הישיבה באינטרנט

הרב זלמן מלמד שליטא

בעזרת ד' יתברך, מתפתחים המדע והטכנולוגיה בקצב מדהים, ובמרכז הגילויים עומד האינטרנט המחבר את העולם מקצה אל קצה. וכל אלו אינם אלא כלים להופעת דבר ד' בעולם. על כן נקראים אנו להשתמש באינטרנט ולמצות אותו בכל יכולתנו להרבצת תורה והארת אור האמונה בד' אלוקינו, אלוקי ישראל, ולממש את יעודנו, יעוד עם ישראל, לספר תהלות ד' ככתוב: "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו". הרב זלמן מלמד שליטא

"למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני ד' ואין עוד" (ישעיהו מה)

הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א
ראש הישיבה


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il