בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • תזריע
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

undefined
2 דק' קריאה
בפרשת השבוע מדובר על זיהויי נגעים שונים החשודים כצרעת. רואים אנו בפרשה שאם הנגע הפך לבן, הרי הוא נגע צרעת וטמא האדם. ומאידך למרבה הפלא כאשר כולו הפך לבן (ראה יג, יג), האדם טהור. כיצד זה כאשר נתגלה בו מעט לבן, נטמא, וכאשר כולו לבן הרי הוא טהור?

ישנם שני רמות קישור עלפיהם מתנהל העולם: הקישור הפנימי העצמי, והקישור החיצוני המקרי.
שני יהודים הנתקלים זה בזה ברחובות תל אביב לא ירגישו קשר מיוחד בין אחד לשני, ולדאבונינו אפשר שאף לא יחלחפו "שלום" ביניהם. זאת משום שהקישור המקרי שביניהם חלש. מאידך, כאשר אותם אנשים בעצמם יפגשו ברחובותיה הסואנים של לונדון או של כל בירה אחרת בקצה העולם, מיד יתענינו זה בזה ואף יהיה ניתן להבחין בזיק של ברק הנדלק בעיניהם. זאת מבלי שיכירו זה את זה מקודם לכן. כאן הוא גילוי הקישור העצמי.

בדומה לדוגמא הנ"ל ישנם שני ערוצי תקשורת בין האדם לאלהיו. באופן רגיל, מתנהל העולם במישור של הקישור המקרי, החיצוני. כאשר מערכות הקישור החיצוני הנ"ל ניזוקות אזי ישנה סכנה גדולה לקיום הקשר. אולם כאשר התמוטטו המערכות החיצוניות לגמרי, בא הקישור הפנימי ומטהר את כל הקשר.

כך ראינו כאשר עמדו ישראל מול הר סיני לקבל את התורה וה' מתגלה על הר סיני ומראה את חיבתו לישראל, ואח"כ בסמוך חטאו ישראל בעגל. במצב שכזה מכל היבט נורמלי היה עם ישראל צפוי לכילוי. אך לא כן קרה עם ישראל לא הושמד וכאן נתגלו י"ג מידות של רחמים אותם אנו מזכירים בבקשות הסליחה מה'.

עד"ז ראינו בפרשת פרה אדומה, אותה קראנו לא מזמן, שאין הפרה מכפרת אלא אם כל שערותיה אדומות. שלכאורה הוא דבר תימה, שבכל מקום 'אדום' נקשר עם מידת הדין, וכאן יש לנו ליקח פרה שכל שערותיה אדומות?! אלא הוא על דרך האמור, שדוקא כאשר מתגלה שיא הדין על האדם, מתגלה גם רמת קישורו הפנימי.

כך הוא גם בנגע הצרעת. כאשר הטומאה הנתפשת על האדם היא כ"כ גדולה עד כדי כך שכל הנגע הפך לבן, האדם הגיע לריחוק כ"כ גדול מה', מתגלה קישרו העצמי לקב"ה ושופך אור של טהרה על הכישלון החיצוני, המקרי.

על דרך משל לבן מלך שחטא לאביו חטא קטן, ויסרו אביו המלך על חטאו, והעבירו מגדולתו. לימים חטא הבן חטא גדול אשר העונש עליו הוא מיתה, אך המלך לא מלאו ליבו להרוג את בנו והכריז שהוא מבטל את גזר הדין כיון שהנידון הוא בנו. או אז אזר הבן כח ואמר עתה שנתגלתה אהבתך אלי באשר אני בנך, בקשתי שיתגלגלו רחמך ותחזיר אותי לכני כבראשונה ואני אכפר על מעשי הרעים.

ויהי רצון שנזכה לקשר עצמנו לקב"ה בכל נימי נפשנו, גם בקישור פנימי וגם בקישור החיצוני.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il